Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Nội dung

Xuyên không tới thế giới tu chân cùng hệ thống, cứ ngỡ con đường tu chân của mình sẽ rất dễ dàng, nhưng không! Muốn nâng cấp hệ thống chết tiệt này thì phải chịu ăn hành liên tục!

Danh sách chương

  • Số chương
    Lượt xem
    Cập nhật
  • Updating

Bình luận